Verzending

Alle getoonde prijzen zijn inclusief levering tenzij ander vermeld. Verzending vindt plaats na betaling en in overleg met de klant. Comunal neemt contact op over de te verwachten levertermijn.

Retourneren en herroepingsrecht

 

  1. Bij de aankoop van producten via onze webshop heeft de koper de mogelijkheid de aankoop te ontbinden gedurende 14 dagen.
  2. De aankoop moet in ongebruikt en in nieuwstaat en in originele verpakking retour worden gezonden.
  3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Het product dient dan binnen 14 dagen retour te worden gezonden.
  5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden